Bättre tandvård

Vårt främsta behandlingsmål är att erbjuda det omhändertagande och behandling vi själva skulle ha valt. Den senaste lasertekniken förbättrar dagens tandvård avsevärt och innebär bara fördelar för dig som patient. Därför får du laserunderstödd tandvård när du är patient hos


Laserunderstödd tandvård

Hur fungerar laserbehandling?

Vid tex fyllningsterapi överförs energin i laserljuset till vattenmolekyler i tandens hårdvävnad. Detta leder till en mikroexplosion så att ett litet skikt av tanden sprängs bort. Lasern alstrar ingen värme och det uppstår ej heller vibrationer varför behandlingen många gånger kan ske utan att bedövning behövs.

När använder vi laser?

Här använder vi laser till all tandvård. Vid fyllningsterapi, rotbehandling, tandlossningsbehandling, kirurgiska ingrepp, slemhinnebesvär, tandblekning mm

Vad är fördelarna med?

  • Metoden är till stor del smärtfri, utan sprutor och borr.
  • Snabbare läkning och mindre efterbesvär.
  • Vävnadsbesparande, laser tar enbart bort kariesangreppet, onödig tandsubstans avverkas ej. Dessutom får man en ren och steril yta vilket ger bättre fäste för fyllningsmaterialet.
  • Lasern har en bakterie dödande effekt, särskilt effektiv vid tandlossning och rotbehandling.
  • Kan även användas för att behandla herpes och afte (munblåsor).